Oliver seeliger szív egészsége.

Szellemíró

gallér zóna hipertóniával

You are on page 1of Search inside document Fürbringer, Max, német anatómus, rnegü. Füsthegyisirokány AllersgrabenVas vm. Heidelbergben márc. Füredi Bikára, szobrász, újabb műve id.

Füves VárzáriBihar vm.

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével: 8a. Erre a vakmerő kísérletre a nagy angol sztrájk szolgáltatott alkalmat, amelyet Moszkva urai súlyos összegekkel támogatlak s amelyektől azt várták, hogy alapjaiban rendit! A józan angol politikusok, elsősorban pedig az uralmon levő konzervatív párt vezetői nagyon jól tudják, hogy a bolsevizmus, ha gátat nem vetnek neki, lassan ölő méregként hat s ha egy társadalmi szervezet későn ébred a védekezés szükségességének tudatára, a titokban végzett rombolás oly tényeivel találja magát szemben, amelyek erőit megbénítják, elhatározásainak végrehajtását gúzsba kötik. Ez az1 ország azonban nem azért az évszázados tradíciók s a megtestesült alkotmánylisztelet hazája, hogy egy olyan távolról jövő veszedelemmel, mint a bolsevizmus, szembe ne nézzen. Azok az erőteljes felszólalások, amelyek Balfour és Joynson-Hlcks belügyminiszter részéről hangzottak el, eléggé mutatják, hogy a konzervaliv Anglia tisztában van a bolsevizmus elleni védekezés szükségességével s olyan mértékben teszi meg intézkedéseit, mint amilyen mértékben Moszkva szemtelensége arcátlanabbá válik.

Füzér, kisk. Abaúj-Torna vm. Fürész Píla pri HaliéiNógrád vm. Füzérkajata, kisk.

magas vérnyomás a cukorbetegség hátterében

Fürészfalu HvozdnicaTrencsén vm. Füzérkomlós, kisk.

Uploaded by

Fürgéd, kisk. Tolna vm. Füzérnádaska TrstenéAbaúj-Torna vm. Fürjes ZagajicaTemes vm. Fürményes FirminisSzilágy vármegye. Füzérradvány, kisk.

Document Information

Fürst, Hermann, német erdész, megh. Asehaf- Füzes FizisiuSzolnok-Doboka vm.

gyógyszer előnyei a magas vérnyomás esetén

Füzesabony', nagyk. Heves vm. Füzesd FizesiuHunyad vm. Budapesten, Füzesór FiéarZemplén vm.

1. Mednyánszky László emlékkiállítás a Magyar Nemzeti ... - Artportal

Középiskoláit és az egyetemet is Buda­ Füzesgyarmat, nagyk. Békés vm. Felsőkereskedelmi iskolai tanár lett, de Füzesmező LozaBereg vm. Szabad verselésűkölte­ Tr. Eegónyeiben modern témákat Tr. Zala vm. Qaszton gyulaipolitikus, szül.

Szé­ ságtudományok tiszt, doktorává avatták.

gyógyszerek a hipertónia normalizálására

Ujabb kesfehérvárott nov. Gazdasági tanul­ művei: Magyarország közgazdasága és társa­ mányai végeztével Hermán Ottóval a dalmi politkája a második ezredév küszöbén Magyar Ornitológiai Központban dolgozott, majd 2 köt. Mózes, id. Újabb művei: Hansom Tamás, a repülő szólítására a somogy-tolna-baranyai kerületi kor­ ; Oliver seeliger szív egészsége Katica. Rongyos Miska története mánybiztosságot vállalta s megbízták a somogy- ; A fekete apostol ; Napsugár ; vármegyei főispáni teendőkkel is.

Mózes, ifj.

Meg kell semmisteni a knyvnyomdk, knykiadvllalatok, knyvkeresked k, kz- s klcsnknyvtrak, iskolai knyvtrak, valamint magnszemlyek birtokban lev minden fasiszta szellemszovjetellenes s antidemokratikus sajttermket knyv, folyirat, napilap, hirdetmny, rplap, kpes brzolat stb. Klnsen s kivtel nlkl megsemmistend k a fasiszta nemzeti szocialista politikusok fasiszta szellem letrajzai, nyilvnosan elmondott beszdei, fasiszta llampolitikt mltat tudomnyos sznezet m vek, a nmet hadviselst feldicsr sajttermkek, a fasiszta politikusoknak ily szellem m vei, a fasiszta prtoknak s kiadhivataloknak sszes politikai jelleg kiadmnyai, vagy ilyen vonatkozs szpirodalmi termkei stb.

Buda­ Beniczky Ödönnel történt személyes összeütközés pesten Ifjúsági és más elbeszéléseket írt, miatt lemondott, de jan. A beszélő madár gyűlési képviselőnek választották.

magas pulzus csökkentése sporttal

Számos gazda­ címen egy kötet válogatott mesét adott ki. Andor, író és újságíró, szül. Balassa­ 2. Jenő gávainemzetgazdaságtani író, gyarmaton aug.

Első novelláit A Hét A Magyar Hirlap című politikai napilap Caál- — — Gabonakereskedelem belső munkatársa. Regényei: A bíborruhás asz- Nemzeti Színháznak. Nevezetesebb szerepei: szony ; Lejtönaz Athenaeum re­ Gonosz Pista Falu rosszaMalvolio Vízkeresztgénypályázatán első díjat nyert. Koszta Sámuel Nagymama. Ferenc, zeneszerző, rnegh. Szabadkán nésziskolának tanara lett. Gabba, Carlo Francesco, olasz jogtudós, megh. István, geológiai Író, egyetemi magán­ Torinóban Lem- et meghaladja.

Irodalmi munkássága az isme­ nitzben Türingia máre.

MAGISTERARBEIT. Kosáryné Réz Lola első regényei. Die ersten Romane von Lola K. Réz

Művei: Das retterjesztő geológia és paleontológia minden weisse Tier elb. Nagyobb munkái: A föld története ; Das Glück der Jahnings reg. István, óremművész, szül. Körösladány- Das heilige Auge elb. Welt elb. Gaár Vilmos, perjogász, Műve: Az állat­ Gabnay Ferenc hathalmierdész, megh.

Folyóiratok

Budapest város törvényhatósága, amelynek Gábod GabudAlsó-Fehér vm. Gabon Gabunfrancia gyarmat Francia Gabányi, 1.

Árpád olysói és héthársiszín­ Egyenlítői-Afrikában, ter. Budapesten okt. Fővárosa: Libreville.

Szellemíró

Gabonakereskedelem Vili. János olysói és héthársim. Szatmárnémetiben júl. Az ország G. Árpád unokatestvére. Mint egyéves önkéntes területének egyharmadára történt megcsonkítása lépett a Oliver seeliger szív egészsége tényleges állományába; a ellenére is még mindig jelentékeny feleslegek felsőbb tiszti tanfolyam s a bécsi cs. A leg­ hadiiskola elvégzése után a vezérkarban szolgált, utóbbi évek külkereskedelmében a gabonanemüek majd a világháborúban a A vi­ 1.

A gabonanemüek negyedévi átlagárai arany­ lágháborúban a harctéren ezredparancsnok volt, koronában az — Ezután a csapatok háborús telje­ sítményeit tárgyaló emlékkönyvek szerkesztésé­

Élünk és meghalunk - Hogyan és mikor

Érdekescikkek